LER

Vermogen: 42 - 420 kW
Koudemiddel R410A

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

De LER-waterkoelmachines voor de conditionering van de lucht of de procesvloeistoffen zijn ontworpen voor gebruik 24 uur per dag in industriële en residentiële omgevingen.
Ze bieden een thermisch vermogen van 40 tot 420 kW en waarborgen een hoog thermodynamisch rendement en een uitgebreide configureerbaarheid, zowel wat accessoires als het koudemiddelcircuit betreft.
De LER-machines zijn zo ontwikkeld dat ze met volledig gesloten omkasting werken. Dit biedt een exceptionele geluiddemping en maakt de installatie mogelijk in niet-afgezonderde ruimtes. Ze hebben een innovatieve ronde vorm die het aanzicht verbetert. De mogelijkheid om de verdamper in de unit te houden, zorgt ervoor dat het water van de installatie geen glycol hoeft te bevatten. Dit is gunstig voor het thermodynamische rendement, biedt bescherming tegen corrosie en beschermt het milieu; bovendien kunnen alle te onderhouden componenten (normaal en buitengewoon onderhoud) in een gemakkelijk bereikbare ruimte worden geplaatst. Hieronder worden de belangrijkste innovaties van dit product samengevat:
- Gebruik van water zonder glycol op gebruikscircuit mogelijk
- Elektronisch smoorventiel
- Hoge EER (Coefficient of performance) van de thermodynamische cyclus
- Geringe koudemiddelvulling
- Beperkt ruimtebeslag (specifiek vermogen tot 153 kW/m2)
- Innovatief aanzicht en volledig veilig aangezien de machines volledig zijn afgesloten
- Lage geluidsniveaus binnen dankzij de dubbele isolatie in de low noise-versies

PLUSPUNTEN VAN HET PRODUCT

  • 1 / 2 koelcircuits
  • tot 3 compressoren per circuit

BESCHIKBARE VERSIES

  • 19 modellen
  • alleen koelen
  • standaarduitvoering
  • low noise-uitvoering

LER