Skip to main content
Galletti

WKO opslag

Een Warmte- en Koudeopslag (WKO) bestaat uit verschillende onderdelen. Denk hierbij aan een buffervat, injectiekleppen en filters. Het systeem wordt waterzijdig en elektrisch aangesloten. De installatie kan snel worden uitgevoerd. De module wordt aangelegd volgens de beoordelingsrichtlijn van de overheid, BRL 11000 (Protocol 11001). Daarbij wordt ook de beoordelingsrichtlijn voor mechanisch boren, de BRL 2100 (Protocol 2101), aangehouden.


Bronsystemen: open of gesloten

Een WKO module bestaat uit een gesloten en een open bronsysteem. Het gesloten bronsysteem, wordt ook wel verticale bodemwisselaar genoemd, vormt gesloten leidinglussen in de bodem. Deze onttrekken of geven warmte/koude aan de bodem. Deze methode wordt vaak gebruikt bij kleinere systemen, bijvoorbeeld voor woningen en kleinere ondernemingen.

Bij een open bronsystemen heb je te maken met één (monobron) of meerdere bronnen (doublet). De warmte en koude wordt opgeslagen in de bodem. Het mooie is dat deze ingezet kan worden op momenten dat het nodig is. Of er gekozen wordt voor een monobron of een doublet is afhankelijk van de benodigde capaciteit en de ruimte die beschikbaar is. 


Van ontwerp tot beheer

Airconair begeleidt de aanschaf en installatie van Warmte en Koudeopslag graag voor u, van ontwerp tot beheer van de installatie. Wij zorgen onder andere voor:

  • Het geohydrologisch onderzoek
  • Een effectenstudie voor het aanvragen van de benodigde vergunningen
  • Het verzorgen van de vergunningprocedure
  • Een kwaliteitscontrolerapport over de bodemgesteldheid
  • De warmtewisselaar ontworpen met een delta T van maar 1 °K
  • Een rapportage van de capaciteit van de bron met testen tot 200% van de ontwerpcapaciteit

Meer weten over de mogelijkheden voor WKO? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag.