Skip to main content
Galletti

6 subsidies op warmtepompen

6 subsidies op warmtepompenWarmtepompen en andere energiebesparende maatregelen zorgen voor een veel lagere energierekening en zijn daarom een goede investering. Maar veel bedrijven kunnen deze investering niet zomaar opbrengen. Daarom heeft de overheid subsidies in het leven geroepen om bedrijven en particulieren te stimuleren toch te investeren. In dit artikel lichten we kort de 6 regelingen toe van dit moment. Kom erachter hoe u direct geld én energie kunt besparen!

 

1. ISDE: Investerings Subsidie Duurzame Energie

Met ISDE kunt u een tegemoetkoming krijgen in de aanschaf van warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels. Deze duurzame verwarmingstechnieken zorgen ervoor dat huizen en bedrijven steeds minder afhankelijk zijn van gas. Op de apparatenlijst op www.rvo.nl kunt u zien welke apparaten hoeveel subsidie opleveren. De warmtepompen van Galletti staan allemaal vermeld in deze lijst. Het moment van aanvraag voor het verkrijgen van deze subsidie is erg belangrijk. Laat u daarover goed voorlichten.

2. EIA: Energie Investerings Aftrek

EIA geeft de zakelijke kleinverbruiker een eenmalig belastingvoordeel. EIA levert u gemiddeld 13,5% fiscaal voordeel op. Warmtepompen, warmteterugwinning en warmte- en koudeopslag in de bodem komen in aanmerking voor EIA. Ondernemingen moeten de aftrek binnen 3 maanden aanvragen nadat de opdracht voor installatie is verstrekt.

3. MIA: Milieu Investerings Aftrek

Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek en geldt voor het kalenderjaar waarin u bijvoorbeeld de warmtepomp heeft aangeschaft. MIA biedt zo de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen en is te combineren met VAMIL.

4. VAMIL: Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen

Met VAMIL kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. VAMIL en MIA zijn in combinatie te gebruiken. Beide hanteren dezelfde Milieulijst waarop de warmtepompen en andere middelen staan die in aanmerking komen voor de regelingen. De Milieulijst wordt elk jaar vernieuwd.

5. SDE+: Stimulering Duurzame Energieproductie

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie willen gaan produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind en Zon. Voor deze regeling moet u zich van tevoren inschrijven. De SDE+ 2018 heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De SDE+ voorjaarsronde 2018 is geopend van 13 maart tot en met 5 april.

6. EDS: Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties

Sportverenigingen en sportstichtingen die aangesloten zijn bij NOC*NSF komen in aanmerking voor EDS. Ook moet u eigenaar zijn van (een deel van) de sportaccommodatie. Met de subsidie kan bijvoorbeeld de oude cv-ketel worden vervangen door een energiezuinige warmtepomp die gevoed wordt door zonnepanelen op het dak.

Professionele ondersteuning

Bij Airconair begrijpen we het als u door al die afkortingen ook even niet meer weet voor welke regeling uw bedrijf in aanmerking komt. Wij bieden daarom altijd professionele ondersteuning in elk subsidietraject. Het is goed om te weten dat voor alle apparatuur van Galletti subsidie aan te vragen is. Samen onderzoeken we welke regelingen het beste passen bij uw bedrijf. Er bestaat zelfs de mogelijkheid dat u kunt profiteren van een combinatie van regelingen.

Heeft u nu al vragen? Onze medewerkers geven u vrijblijvend advies. Neem gerust contact op.