Skip to main content
Galletti

De warmtepomp is de belangrijkste verwarmer van de toekomst

warmtepomp van de toekomst

Ik krijg wel eens het verwijt dat ik het belang van warmtepompen alleen maar onderstreep omdat ik nou eenmaal dealer ben van warmtepompen. Maar dat is een beetje het kip en het ei verhaal. Ik ben dealer van warmtepompen omdat ik denk dat dit hét klimaattoestel van de komende tijd is. En ik schrijf daarover omdat ik anderen wil waarschuwen dat niets bij het oude blijft en dat we in de nabije toekomst keuzes moeten maken. Maar ik ben gelukkig niet de enige die zo denkt. Op de Warmtepomp Business Day, op 26 september 2018, luisterde ik met vele anderen naar tal van sprekers die hetzelfde roepen. De warmtepomp is de belangrijkste verwarmer van de toekomst! Maar waarom dan?

 

 

Het regeerakkoord over de energietransitie

Wat staat er in het regeerakkoord over de energievoorziening van de toekomst?

  • Van aansluitplicht naar warmterecht
  • 2021: 50.000 nieuwe aardgasloze woningen
  • 2021: 30.000-50.000 bestaande woningen aardgasloos
  • Aardgas wordt duurder (+ 3 cent)
  • Elektriciteit wordt goedkoper (- 0,72 cent)
  • Verduurzaming woningbouwcorporaties
  • Korting op huurdersheffing (100 miljoen vanaf 2021)
  • Duurzaamheidsaftrek (25 miljoen p. jr. vanaf 2019)
  • Nieuwbouwaanvragen na 1 juli 2018: geen gasaansluiting meer

Zelden veranderde de mening over energievoorziening zo drastisch; tot voor kort moest elk huis verplicht worden aangesloten op het aardgasnet en nu moeten we ervan af. Vanaf 2020 moeten alle nieuwbouwwoningen energie neutraal worden gebouwd en vanaf 2021 mag er geen gasketel meer worden opgehangen zonder een duurzame oplossing.

Alternatieven voor de cv-ketel

Om onze woningen en bedrijven in de toekomst te verwarmen zullen we met goede alternatieven moeten komen. Die bestaan uit een mix van individuele oplossingen en warmtenetten (met name warmte- en koudeopslag, restwarmte en geothermie). Wat betreft de individuele oplossingen zullen warmtepompen in combinatie met zonnepanelen de belangrijkste verwarmer worden. In 2024 zullen er naar verwachting al evenveel warmtepompen als gasketels geplaatst worden.

Nationaal Warmtepomp trendrapport

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, ontving tijdens de Warmtepomp Business Day het Nationaal Warmtepomp Trendrapport. Het rapport geeft de essentiële cijfers, ontkracht de mythes en schetst de toekomst van duurzaam verwarmen. Je kunt het hier gratis downloaden. Een andere belangrijke spreker en voorzitter van een van de sectortafels van het Energieakkoord was Diederik Samsom. Hij sprak zijn visie uit over het verduurzamen van warmte.

We moeten ons gedrag veranderen

Frank Agterberg, voorzitter van BodemenergieNL, benadrukt dat in een gasloos huishouden met een warmtepomp de bewoners niet alleen anders moeten verwarmen, maar bijvoorbeeld ook anders moeten gaan koken. Dat betekent dat ons gedrag radicaal moet veranderen. Maar voordat een techniek door het grote publiek wordt omarmd ben je al snel 25 jaar verder. Hij denkt dat standaardisatie van de warmtepomp kan helpen omdat hierdoor de techniek ook steeds goedkoper kan worden aangeboden.

Is een warmtepomp duurder dan een cv-ketel?

Nee, want uit onderzoek is gebleken dat bij gebouwen zonder aansluiting op het gasnet de maandlasten gelijk of lager zijn dan mét een aansluiting op het gasnet. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Er is gerekend met de totale kosten voor de gebruiker (hypotheeklasten, onderhoudskosten, energiekosten) op basis van een periode van 15 jaar, ofwel de levensduur van een cv-ketel.

Duurzaam en betrouwbaar

Een warmtepomp is dus niet duurder dan een cv-ketel, maar wel een stuk duurzamer. Het is een goed alternatief voor de cv-ketel. Maar bij bestaande bouw is het noodzakelijk om bepaalde aanpassingen te doen voordat een warmtepomp de cv-ketel kan vervangen. Daarom is het heel belangrijk om een betrouwbare warmtepompleverancier te vragen naar de mogelijkheden van jouw woning of bedrijfspand. Bij AirconAir hebben we heel veel ervaring en zijn we in staat de meeste vragen te beantwoorden. Neem eens een kijkje op onze website of bel me: 0168 85 01 45.

Joep