Skip to main content
Galletti

Galletti Kennis Platform

Op 20 mei jongstleden heeft Airconair, exclusief distributeur van Galletti producten, het eerste GALLETTI Kennis Platform georganiseerd. In deze ochtendsessie zijn een aantal adviseurs en installateurs uitgenodigd in Houten om hun mening te geven over een aantal ontwikkelingen in de Nederlandse markt. Allereerst heeft de groep zich gebogen over het vraagstuk: CO2, het koudemiddel van de toekomst? Hierbij zijn de voor- en nadelen besproken en is de eerste seriematig geproduceerde warmtepomp met het koudemiddel CO2 geïntroduceerd door de Galletti Group.

Deze warmtepomp kan 80°C tapwater maken! Daarna is gesproken over de behoefte aan een simpel softwarepakket, dat eenvoudig een conventioneel verwarmingssysteem vergelijkt met een warmtepomp systeem op zowel energetisch als economisch gebied. De online software (SENECA), dat door Galletti is ontwikkeld i.s.m. de universiteit van Bologna, werd door de groep als een zeer werkzame en efficiënte tool ervaren.

Als laatste item is Erp 2016 en 2018 besproken. Erp betreft EC richtlijnen waar de producten op de Europese markt aan moeten voldoen m.b.t. het ecologisch ontwerp van energie gerelateerde producten. Het platform kwam tot de conclusie dat er nog te weinig aandacht voor dit fenomeen is in Nederland veroorzaakt door een gebrekkig voorlichting. Deze ochtendsessie heeft een bijdrage geleverd aan de bewustwording.

Het Kennis Platform werd afgesloten met een evaluatie tijdens de gezamenlijke lunch. De algemene mening was dat dergelijk samenkomen van branchegenoten een toegevoegde waarde is gebleken en er werd al gesproken over de punten voor het volgende Kennis Platform. Airconair zal daarom dit Kennis Platform in de toekomst vaker gaan organiseren.