Skip to main content
Galletti

Hoe stil is een warmtepomp?

Stille warmtepompEen lucht-waterwarmtepomp is een prima manier om gebouwen en tapwater te verwarmen. Zowel voor de portemonnee als voor het milieu. Maar zoals alle elektrische apparaten die bewegen, produceert ook de warmtepomp geluid. Dat is niet erg, zolang het maar niet hinderlijk is. In dit artikel vertel ik je waar je rekening mee moet houden als je een warmtepomp installeert in je woning of bedrijf zodat jijzelf, je personeel of je buren er geen geluidsoverlast van hebben.

Hoeveel geluid produceert de warmtepomp?

De compressor en de ventilator zijn de bewegende delen van de warmtepomp. Op het moment dat de pomp aanslaat, beginnen ze te draaien en produceren ze geluid. Dit is gemiddeld 50 dB en te vergelijken met het geluidsniveau van een wasmachine of een elektrische tandenborstel. Het deel van de warmtepomp dat geluid produceert staat meestal buiten opgesteld. Niets aan de hand, zou je denken. Maar als de unit vlakbij een raam staat of bij een gebouw in de buurt, dan kan dat als hinderlijk worden ervaren, zeker ’s nachts als er minder andere omgevingsgeluiden zijn.

Hoe maak je de warmtepomp stiller?

In het Nederlands Bouwbesluit zijn (nog) geen regels opgenomen voor de geluidsgrenzen van een warmtepomp. De Nederlandse Stichting voor Geluidshinder stelt echter voor om een geluidslimiet van 35 dB(A) voor de buitenopstelling van een warmtepomp in te stellen in de nachtelijke uren. Welke mogelijkheden heb je om dit te bereiken?

Kies een stille pomp

Ja, dat is nogal een inkoppertje! Maar er zijn nou eenmaal veel verschillende warmtepompen op de markt die niet allemaal even stil zijn. Daarbij kan geluid op heel veel verschillende manieren worden gemeten en is daarom moeilijk met elkaar te vergelijken. Vraag daarom in de vergelijking altijd naar het geluidsvermogen van de warmtepomp, dit is het geluidsniveau op de bron gemeten. Dit wordt namelijk altijd op dezelfde wijze gemeten of berekend! Naarmate dat je verder van de geluidsbron af staat, zal het geluid verder afnemen. Dat noemen we geluidsdruk. Op een afstand van 10 meter van de geluidsbron is de geluidsdruk ongeveer 28 dB(A) minder dan het bronvermogen. De pompen (en dan met name de grotere units) van Galletti behoren tot de stilste warmtepompen van dit moment. Ze worden vaak gekozen vanwege hun hoge rendement en hun lage geluidsniveau.

Zorg voor de juiste buitenopstelling

Denk goed na over de plaatsing van de buitenunit. Hoe positioneer je de luchtflow? De uitstraling van het geluid is het beste hoorbaar in de richting van de luchtstroom. Staat die gericht op het slaapkamerraam van de buren, dan is het goed denkbaar dat er klachten komen. Door de ontwikkeling van nieuwe ventilatoren zal het geluid overigens vooral naar beneden gaan.

Omkasting

Er zijn goede omkastingen op de markt gebracht die geluidsreducerend werken zonder dat ze de werking van de warmtepomp beïnvloeden. Dit kan wel tot 15 dB schelen in het geluidsniveau. Een bijkomend voordeel van zo’n omkasting is de extra bescherming die het biedt tegen schade van buitenaf.

Binnenopstelling

Het deel van de warmtepomp dat warmte onttrekt aan de lucht, hoeft niet altijd buiten te staan. Wanneer het gebouw voldoende ruimte biedt, kan ervoor worden gekozen een lucht/water warmtepomp voor binnenopstelling te plaatsen. Er moeten dan kanalen worden voorzien voor de toevoer en afvoer van de lucht en hierin kunnen geluidsdempers worden geplaatst.

Het complete verhaal

Een warmtepomp is een hele milieuvriendelijke en kostenbesparende manier van verwarmen. Maar als hij geluidshinder veroorzaakt, word je er uiteindelijk niet blij van. Daarom is het heel belangrijk om een betrouwbare warmtepompleverancier te vragen naar de mogelijkheden voor jouw woning of bedrijfspand. Bij AirconAir vertellen we je graag het complete verhaal! We geven je dus ook voorlichting over alles waar je rekening mee moet houden voor het optimaal laten functioneren van je warmtepomp. 

Joep