Skip to main content
Galletti

ISDE-subsidie met 5 jaar verlengd

Waar het eind vorig jaar nog de vraag was of het daadwerkelijk zou gebeuren, is de kogel nu door de kerk. De ISDE-regeling is met 5 jaar verlengd. En dat is niet het enige goede nieuws: de regeling is tot en met 2023 zelfs uitgebreid.

Verhoogd budget 2021

DE ISDE-subsidie is een regeling waarmee het gebruik van duurzame verwarmingstechnieken, bijvoorbeeld warmtepompen, gestimuleerd wordt. Vorig jaar stond het budget op €100 miljoen, voor 2021 is dit verhoogd naar €124 miljoen.

Vorig jaar werd tot en met november ruim €60 miljoen van het budget aangevraagd. Het grootste gedeelte hiervan ging opnieuw naar warmtepompen, zoals voorgaande jaren ook het geval was (ca. €44 miljoen).

Nieuwe mogelijkheden

Met de verlenging van de ISDE-subsidie gaan ook een aantal uitbreidingen gepaard. Zo kunnen VVE's nu ook subsidie aanvragen voor collectieve aansluiting op het warmtenet. Daarnaast komen nu ook zakelijke aanvragers in aanmerking voor subsidie ten behoeve van kleinschalige energieopwekking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen en windturbines. Deze regeling is echter van tijdelijke aard, te weten tot 31 december 2023.

Ook subsidie op Galletti warmtepompen

De lucht/water en water/water warmtepompen van Galletti zijn zeer duurzaam. Het rendement bij de keuze voor één van deze units ligt dan over het algemeen ook hoog. De warmtepompen van Galletti komen ook dit jaar weer in aanmerking voor ISDE-subsidie. Wilt u meer weten over welke interessant zijn voor uw project of meer weten over de subsidieregeling? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.