Skip to main content
Galletti

MKB en verduurzamen? Nu nog makkelijker!

Verduurzamen kan een hele stap zijn voor ondernemers, zeker in het midden- en kleinbedrijf. Het uitzoeken hoe en waar de mogelijkheden liggen kan een hele puzzel zijn. Gelukkig kunnen ondernemers uit het MKB nu steun krijgen van de overheid bij het verduurzamen van hun bedrijf, zowel op het gebied van advies als bij de uitvoering.

De subsidie is aan te vragen vanaf 1 oktober en speciaal beschikbaar voor bedrijven met een relatief laag energieverbruik (minder dan 50.000 kWh elektra en 25.000 m3 aardgas). Wanneer een ondernemer gebruik wil maken van deze subsidie, moet de onderneming niet onder de Energiebesparingsplicht vallen.

Subsidie voor energieadvies

Als een ondernemer niet onder de Energiebesparingsplicht valt, kunnen ze volgens deze regeling bijvoorbeeld subsidie krijgen voor het laten opstellen van een professioneel advies van een energieadviseur. Deze kan helpen om te bekijken en te berekenen welke besparingsopties het meest rendabel zijn voor de onderneming.

Naast advies is de subsidie ook bedoeld voor het aanvragen van ondersteuning om de energiebesparende maatregelen uit te voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het in de arm nemen van een projectleider om alles in goede banen te leiden. De overheid vergoedt 80% van de kosten voor advies en ondersteuning. Dit betekent dat 20% van de gemaakte kosten voor rekening van de ondernemer zijn.

Gebruik maken van de subsidie

Ondernemers kunnen deze subsidie van 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022 aanvragen via de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). De maximale subsidie per onderneming is vastgesteld op €2.500 per pand. In totaliteit is er €28,2 miljoen beschikbaar.