Skip to main content

ACQVARIA - Condensopvang- en condensafvoersysteem

Condensopvang- en condensafvoersysteem

Het primaire opvangreservoir, gemaakt van polystyreen, is onder de warmtewisselaar aangebracht en is geplaatst binnen profielen die voor de verdeling van lucht in de ruimte geoptimaliseerd zijn. De condensafvoerpomp kan de condens oppompen tot een hoogte van 0,9m boven het uittredepunt van de machine. De werking van de pomp wordt gecontroleerd door een vlotter met drie interventieniveaus die de vlotter activeren en deactiveren en de werking van de ventilator van de cassette onderbreken en de watertoevoerklep sluiten, wanneer het kritieke peil overschreden wordt. De levering omvat verder een secundaire opvangreservoir voor de condens die van de regelkleppen afkomstig is.


ACQVARIA - Condensopvang- en condensafvoersysteem