Skip to main content

AREOi 11-118 kW - Axiale ventilator

Axiale ventilator

Met schoepen met een geoptimaliseerd aerodynamisch profiel (HyBlade ®-technologie), statisch uitgebalanceerd, aangebracht op een specifieke opening die de ventilatieprestaties benadrukt en het geluid tot een minimum beperkt.


AREOi 11-118 kW - Axiale ventilator