Skip to main content

FM - Kleppengroep

Kleppengroep

2- of 3-wegkleppen ON OFF die reeds zijn aangesloten en in de ventilatorconvector geïnstalleerd zijn. De aansluiting op de installatie vindt plaats aan de hand van flexibele leidingen aan de achterkant van de unit. Zonder de afmetingen te vergroten en de installatie ingewikkelder te maken, sluit de klep wanneer het setpoint is bereikt waardoor het water circuleert en de warmtewisselaar niet kan instromen.


FM - Kleppengroep