Skip to main content

FM - WALLPAD

WALLPAD

Het sterke punt van deze bediening is gekoppeld aan de ontwikkeling van communicatienetwerken. Door maximaal 32 units door een netwerk-bus aan te sluiten en WALLPAD met één daarvan (Master) te verbinden, kan de werking van alle units worden geregeld De gebruiker kan ervoor kiezen om tegelijkertijd te communiceren met alle aangesloten units, om bijvoorbeeld de werking van de hele installatie te wijzigen, of om met slechts één unit te communiceren en de regelparameters per ventilatorconvector te wijzigen. De keuze voor een communicatie met meerdere of een enkele ventilatorconvector vindt plaats aan de hand van één eenvoudige knop.


FM - WALLPAD