Skip to main content

LEP-M: modus koelmachine + SWW

LEP-M: modus koelmachine + SWW

In de modus "koelmachine + SWW" kan gekoeld water en sanitair warm water met een hoge temperatuur worden geproduceerd, dankzij een volledige warmteterugwinning van de warmte.


LEP-M: modus koelmachine + SWW