Skip to main content

Mycomfort - Effectief comfort

Effectief comfort

MYCOMFORT regelt temperatuur en luchtvochtigheid dankzij de aanwezigheid van een sensor die de vochtigheid in de omgeving meet en ontvochtigingscycli mogelijk maakt (via kleppen, ventilatie en water setpoint).


Mycomfort - Effectief comfort