Skip to main content

WRE - Elektronische controller met microprocessor

Elektronische controller met microprocessor

Kan gebruikt worden voor een volledig beheer van de unit. De elektronische controller regelt automatisch het setpoint aan de hand van de buitentemperatuur om het verbruik te beperken en het thermische werkveld uit te breiden. Met de geavanceerde controller met microprocessor kunnen LAN-netwerken worden aangelegd voor de parallelle controle van 4 units.


WRE - Elektronische controller met microprocessor