Skip to main content

EVO SYSTEM

Elektronische controller met microprocessor voor het geïntegreerde beheer van de installatie

Comfort, energiebesparing, intelligentie en controle zijn slechts een aantal van de factoren die aan het ontstaan van microprocessor controlesysteem hebben bijgedragen. EVO SYSTEM voldoet aan de eis om een thermische opwekkingsinstallatie te ontwikkelen die niet alleen efficiënt is door de fundamentele componenten, maar ook en bovenal door hun integratie. De toepasselijke normen hebben uiteindelijk de aandacht verplaatst van de punctuele werking van de warmtepomp (bijvoorbeeld het rendement op het nominale punt) naar het seizoensgebonden gedrag ervan.

Daarvoor moet rekening worden gehouden met het variëren van de externe omstandigheden en de specificaties van het gebouw, de eventuele extra opwekkingssystemen in de installatie en voornamelijk het beheer ervan door het regelsysteem.
Galletti concentreert haar knowhow momenteel op een uniek project dat de belangrijkste componenten van een opwekkingssysteem kan beheren door op automatische en intelligente wijze een optimaal en voor de gebruiker zorgeloos comfort en maximale energiebesparing te waarborgen.

Het synergetisch en geïntegreerd beheer van het systeem wordt in één woord samengevat: EVO SYSTEM.

Een universele bediening - De keuze om de communicatie in te stellen a.d.h.v. potentiaalvrije contacten en analoge uitgangen 0 – 10 V volgt een flexibele logica die een seriële communicatie niet zou kunnen bieden. De bediening kan communiceren met alle warmtepompen uit het assortiment van Galletti, maar ook met hulpopwekkers zoals ketels, thermokachels, biomassabranders, kleppen, circulatiepompen en diverse modulerende actuatoren.

Controle van het dauwpunt - De bediening kan de relatieve vochtigheid van een ruimte beoordelen en automatisch het dauwpunt berekenen. Aan de hand van deze berekening wordt het intredesetpoint van een gemengde aftakking aangepast: op deze manier wordt gewaarborgd dat het water dat de stralingselementen voedt een temperatuur heeft die voldoende hoog is om de eventuele condensatie van damp in de lucht te voorkomen.

Compensatie - De sensoren die op de regelaar zijn aangesloten kunnen één of meer klimaatcurves van de verschillende componenten van de installatie beheren. Deze functie kan gebruikt worden voor de verbinding van het systeem met de verschillende typen ventilatorconvectoren door modulerende actuatoren, zoals mengkleppen, aan te sturen voor het beheer van verschillende intredetemperaturen. De functie waarborgt energiebesparing en een optimale werking van de elementen verbonden aan de thermische belasting van het gebouw.

Intelligent beheer van de buffervaten - In installaties met waterpompen of met multifunctionele systemen waarin een extra opwekker aanwezig is, wordt de temperatuur in het buffervat zo beheerd dat het gebruik van de warmtepomp wordt gemaximaliseerd en het integratiesysteem uitsluitend wordt ingeschakeld wanneer dit nodig is.

Noodhandelingen - De oproep aan het integratiesysteem wordt vervroegd in het geval dat het ontdooien is gestart en door innovatieve adaptieve logica, welke kan evalueren volgens snelheid in temperatuursveranderingen in de buffervaten, aanwezigheid van een gebeurtenis buiten het systeem of ongebruikelijke warmtelasten.

Touchscreen interface Op aanvraag is de interface voor op de muur met touchscreen verkrijgbaar. Dankzij een intuïtief overzicht kan de gebruiker continu de temperaturen in het buffervat, de alarmen, de activeringen van de diverse generatoren en nog veel meer bewaken, waarbij de controle van de thermische centrale en de mogelijkheid om met een druk de werking aan de persoonlijke eisen aan te passen worden gewaarborgd.


EVO SYSTEM