Skip to main content

GALLETTI-APP

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Universele afstandsbediening

Alle geavanceerde EVO-regelfuncties zijn aanwezig in de applicatie, die daarom in staat is om ontvochtigingscycli te activeren/deactiveren, de minimumtemperatuurfunctie te activeren en de tijdbanden te activeren of te deactiveren die het in- en uitschakelen van de apparaten bepalen.

De applicatie stelt informatie beschikbaar over de status van de ventilatorconvector en enkele accessoires die momenteel zijn aangesloten. Het is onder andere mogelijk om de openings-/sluitingsstatus van de klep, de watertoevoertemperatuur en de mogelijke aanwezigheid van een alarm in de uitlezing van de luchttemperatuursonde te evalueren.

Communicatie

Er zijn twee mogelijke communicatie-alternatieven beschikbaar: Wi-Fi of Bluetooth. In het eerste geval wordt informatie naar de cloud gestuurd en kan elk apparaat dat de applicatie gebruikt, de instellingen raadplegen of wijzigen waar een internetverbinding beschikbaar is. De tweede modus is de stand-alone modus; het is in staat om een ​​smartphone om te toveren in een afstandsbediening voor de ventilatorconvector.

Navel

Het is het apparaat dat wordt gebruikt om Wi-Fi- of Bluetooth-communicatie mogelijk te maken tussen EVO BOARD en de smartphone waarop de GALLETTI APP-applicatie aanwezig is. Deze wordt aan de zijkant van de ventilatorconvector geplaatst en wordt rechtstreeks van EVO gevoed.

De mogelijkheid om het navelaccessoire te combineren met de EVO BOARD-printplaat maakt de toepassing geschikt voor het aansturen van alle binnenunits in de catalogus die nog niet over de mogelijkheid van een infraroodafstandsbediening beschikken. Binnen de applicatie is het mogelijk om een ​​aangepaste lijst met binnenunits te maken die snel toegankelijk zijn.

PRODUCTVOORDELEN:

  • Wi-Fi- of Bluetooth-communicatie
  • Informatie altijd toegankelijk in de cloud
  • Toegang op afstand
  • Tijdbandbeheer
  • IOS- en Android-compatibele applicatie
  • Kan worden gebruikt met alle binnenunits die onder EVO vallen

BESCHIKBARE VERSIES

  • APP iOS complaints
  • APP Android complaints

1602517544-productsschermataapp_sito