Skip to main content

LEP (water/water)

Vermogen: 40 - 420 kW
Koudemiddel R410A

Monoblok multifunctionele warmtepompen, dissipatie in water, binnenopstelling

Omkeerbare multifunctionele warmtepompen water/water met volledige warmteterugwinning
De LEP-units zijn ontwikkeld voor applicaties met een middelgroot tot groot vermogen (bijvoorbeeld units voor multiresidentieel of commercieel gebruik). Ze bieden een verwarmingscapaciteit van 40 tot 420 kW en waarborgen een hoog thermodynamisch rendement en een uitgebreide configureerbaarheid, zowel wat accessoires als het koudemiddelcircuit betreft.
De LEP-machines zijn zo ontwikkeld dat ze met volledig gesloten omkasting werken. Dit biedt een exceptionele demping en maakt de installatie mogelijk in niet-aangrenzende ruimtes. Ze hebben een innovatieve ronde vorm die het aanzicht verbetert.
De multifunctionele LEP-wamtepompen hebben 6 wateraansluitingen voor drie verschillende waterinstallaties voor 2-pijp systemen:
- Circuit 1, productie van water voor gebruik, koud of warm;
- Circuit 2, productie van water middels dissipatie, warm of koud, tegengesteld aan het gebruik;
- Circuit 3: productie van sanitair warm water (SWW). Multifunctionele machines bevatten daarom 3 verschillende
warmtewisselaars:
- Warmtewisselaar met platen 1 met condensor- en verdamperfunctie, voor het gebruikscircuit;
- Warmtewisselaar met platen 2 met condensor- en verdamperfunctie, voor het dissipatiecircuit;
- Warmtewisselaar met platen 3 voor het SWW-circuit met condensorfunctie. De bedrijfsmodi van de multifunctionele waterpomp met volledige terugwinning LEP
In de modus "koelmachine" koelt het water voor de koeling van de ruimte aan de gebruikerszijde door de condensatiewarmte af te geven
via het water dat in de dissipatie warmtewisselaar wordt gekoeld. In de modus "warmtepomp" wordt het water
in de condensor voor de verwarming van de gebruikerszijde opgewarmd, door het koelcapaciteit van de verdamping af te geven via het water dat wordt opgewarmd in de dissipatie warmtewisselaar. Dit betekent dat een bepaalde hoeveelheid warmte van de lucht als thermische bron wordt opgenomen. Deze warmte wordt afgegeven aan de gebruiker als een bepaald thermisch niveau is bereik dat aan de eisen voldoet. In de modus "Warmwaterproductie
met hoge temperatuur voor sanitair gebruik (SWW)" wordt het water in de condensor die eventueel aan de SWW is gewijd opgewarmd door het koelcapaciteit voor de verdamping af te geven aan het water dat aan de dissipatiezijde in de warmtewisselaar wordt opgewarmd. In de modus "koelmachine + SWW" kunnen tegelijkertijd gekoeld water en sanitair warm water met een hoge temperatuur
worden geproduceerd, dankzij een volledige warmteterugwinning van de warmte. De LEP-warmtepompen kunnen zonder problemen in een eenvoudig 2- of 4-pijp klimaatbeheersingssysteem worden geïnstalleerd.
De verwijzing naar twee of vier pijpen wordt gebruikt voor het distributiesysteem waar elk apparaat van een klimaatbeheersingssysteem in een gebouw op is aangesloten. Een 2-pijp systeem bevat één intredeleiding en één uittredeleiding naar de warmtepomp.
De apparaten die op een 2-pijpsysteem zijn aangesloten bevatten één warmtewisselaar die afhankelijk van de bedrijfsmodus voor het koelen en verwarmen zorgt.
Het 4-pijp systeem omvat een distributiesysteem dat zowel warm water (met aanverwante uittredeleidingen) en gekoeld water (met aanverwante uittredeleidingen) bevat.


LEP (water/water)