Skip to main content
Galletti

Verlenging ISDE-subsidieregeling zeer waarschijnlijk

Met de jaarwisseling zou de ISDE-subsidieregeling na vijf jaar komen te vervallen. Minister Wiebes heeft nu in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat het voornemen is om de regeling met nog eens vijf jaar te verlengen, te weten tot 2026.

Dat de minister de regeling wil verlengen, komt niet geheel als een verrassing. In het huidige Klimaatakkoord staat namelijk dat deze moet worden voortgezet. Dat gebeurt overigens wel met een wat andere inhoudelijke opzet. Zo zijn er bijvoorbeeld maatregelen uit de regeling geschrapt, maar aan de andere kant zijn er ook aanvullende maatregelen. In het akkoord staat namelijk dat isolatiemaatregelen in particuliere koopwoningen onder de ISDE-regeling gaan vallen. Hoe dat laatste zal worden ingekleed, is nog niet bekend.

Wat is de ISDE-subsidieregeling?

Met de ISDE-subsidieregeling stimuleert de overheid het gebruik van duurzame verwarmingstechnieken. Voor heel 2020 is er €100 miljoen beschikbaar, waarvan in het eerste half jaar voor ongeveer €45 miljoen is aangevraagd. Veruit het grootste deel van dat bedrag, zo’n 35 miljoen euro, is aangevraagd voor de aanschaf van warmtepompen. Dat was in 2019 ook het geval.

Uitfasering ISDE voor nieuwbouw

Voor nieuwbouwwoningen wordt de ISDE-regeling uitgefaseerd. Dit wil zeggen dat particulieren die vóór 1 januari 2020 een warmtepomp hebben gekocht en die vóór 1 juli 2020 hebben geïnstalleerd, nog tot 1 januari 2021 ISDE-geld kunnen aanvragen. Bij aanschaf en installatie na die data geldt de regeling niet meer, althans niet voor nieuwbouwwoningen. Dit heeft te maken met het vervallen van de gas-aansluitplicht.