Skip to main content
Galletti

MIA en Vamil

Wilt u gebruikmaken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)? Dat kan als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat. Elk jaar wordt de Milieulijst aangepast. Uw belastingvoordeel kan netto oplopen tot ruim 14% van de investering.

In de Milieulijst staan bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die u gebruikt in uw onderneming en die u niet wilt verkopen. U hebt ze nodig om uw producten te maken of uw diensten te verlenen.

Voor wie?

Alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen kunnen gebruik maken van de MIA\Vamil. U kunt in aanmerking komen voor MIA\Vamil als u investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat (zie ook BREEAM en LEED).

Voor een investering in een jaar geldt de Milieulijst van dat jaar. Het bedrijfsmiddel moet voldoen aan de eisen die de Milieulijst hieraan stelt. Jaarlijks wordt de Milieulijst geüpdatet. Aanvullende algemene voorwaarden voor MIA\Vamil staan omschreven op MijnRVO.nl.

Budget

Het budget voor MIA en  Vamil wordt jaarlijks bepaald. Wanneer het budget overschreden dreigt te worden, kan de Minister van Financiën één of beide regeling(en) beperken of buiten toepassing stellen. Dit is sinds 2008 niet meer voorgekomen, omdat het budget dat overblijft in het ene jaar meegenomen mag worden naar een volgend jaar. Een eventuele sluiting publiceert de minister in de Staatscourant. Investeringen die zijn gedaan vóór publicatie van een dergelijk besluit mag u nog melden voor MIA\Vamil.

Aanvragen

MIA en Vamil moet u binnen drie maanden na het geven van de opdracht melden bij RVO. Vraag hiervoor op tijd eHerkenning aan. Betrouwbaarheidsniveau 1 (eH1) is voldoende.

Neem contact op met Airconair en één van de adviseurs zal u begeleiden, zowel technisch als administratief begeleiden in dit traject.