Skip to main content
Galletti

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat. Én voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies.

De regeling is open vanaf 1 oktober 2021 en sluit op 30 september 2022 17:00. Ingediende subsidieaanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst tot het budget voor deze regeling op is. Op 1 maart 2022 was er nog ongeveer 90% van het budget beschikbaar.

De uitleg van begrippen vindt u in de SVM-begrippenlijst bij RVO.

Voor wie?

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

  • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
  • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 maardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Budget

Het subsidiebudget voor deze regeling is in totaal € 28,2 miljoen.

  • De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject vergoedt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW).
  • Het maximale subsidiebedrag is € 2.500.
  • Voor het energieadvies geldt een minimaal subsidiebedrag van € 400 en een maximum van € 750. Dit betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 exclusief BTW niet in aanmerking komt voor subsidie, want 80% van een bedrag minder dan € 500 is lager dan het minimum van € 400.

Neem contact op met Airconair en één van de adviseurs zal u, zowel technisch als administratief, begeleiden in dit traject.