Skip to main content
Galletti

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen. Horecagerelateerde activiteiten worden niet gesubsidieerd. Voor andere voorbeelden van kosten die wel of niet worden gesubsidieerd, kunt u dit overzicht bekijken.

Voor wie

Deze subsidie is voor amateursportorganisaties met de volgende kenmerken:

  • stelt accommodatie beschikbaar aan amateursport voor lokaal gebruik;
  • is een privaatrechtelijk rechtspersoon zonder winstoogmerk;
  • heeft een juiste SBI-code (registratie Kamer van Koophandel) waaruit blijkt dat de activiteiten betrekking hebben op amateursport. De cijfers beginnend met 93.1 zijn sportorganisaties en komen in aanmerking voor subsidie. Uitzondering daarop zijn organisaties met SBI-codes verbonden aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5).

Hoogte subsidie

  • Minimale subsidiebedrag € 2.500
    U kunt deze subsidie aanvragen vanaf een subsidiebedrag van € 2.500.
  • Maximaal € 2,5 miljoen subsidie per aanvrager
    Per kalenderjaar geldt een maximum van € 2,5 miljoen subsidie per aanvrager.

Subsidiabele kosten

Kosten voor bouw en onderhoud
Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen zijn subsidiabel. Deze kosten (incl. btw) komen in aanmerking voor 20% subsidie. 

Energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie
Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Informatie over deze maatregelen vindt u in de bijlage Aanvullende subsidie BOSA 2022.

Maatregelen veiligheidsbeleving
Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen in het kader van de veiligheidsbeleving van de sportaccommodatie. Deze activiteiten komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Voor het aanvragen heeft u de Formulieren veiligheidsbeleving BOSA nodig.

In de vragen en antwoorden op de website van RVO vindt u meer informatie over de subsidiabele activiteiten en de voorwaarden waar deze aan moeten voldoen.

Budget

Voor 2022 is er ongeveer € 75,5 miljoen ter beschikking. Dit bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Aanvragen

De aanvraag doet u via www.dus-i.nl Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig.

Neem contact op met Airconair en één van de adviseurs zal u begeleiden, zowel technisch als administratief begeleiden in dit traject.