Official Galletti Dealer

Subsidies

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen. De subsidieregeling loopt van 2016 t/m 2020.

Voor wie?

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Met de subsidie kunnen investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie worden gedaan bij sportaccommodaties. Bijv. dat de oude cv-ketel van clubhuizen of kantines wordt vervangen door een energiezuinige warmtepomp gevoed door zonnepanelen op het dak.

Sportverenigingen en sportstichtingen die aangesloten zijn bij NOC*NSF komen in aanmerking voor de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties bij investeringen in energiebesparing of voor de toepassing van duurzame energie.

Budget

Er wordt jaarlijks een budget vastgesteld. De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%.

Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht. Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in aanmerking.

Sportstichtingen en -verenigingen krijgen bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een lening waarmee zij hun investering kunnen doen.
Als de stichting of vereniging eerst een energieadvies laat opstellen ontvangen zij een extra subsidie van € 500,-.

Aanvragen

Vanaf 2 januari 2018 09.00 uur kunt u weer een aanvraag indienen. De aanvraag doet u via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 1 nodig.

Neem contact op met Airconair en één van de adviseurs zal u begeleiden, zowel technisch als administratief begeleiden in dit traject.

 

 

Airconair BV is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Deze hoef je eenmalig te accepteren. Klik op 'Ok' als je al geïnformeerd bent over het gebruik van cookies.
Informatie Ok